I pro vás může být každý den důvod k radosti! Stačí přijít k nám do dívadla a něco hrát. Dostane se vám víc motivace než od Jardy Duška.

V době nouze nejvyšší hledáme ženy, nebo muže, kolem věků 20-35. Pičte na laskonka69@23divdiv.cz, někam po sockách, nebo volejte z okna.