Nehodící se škrtněte:


Proprietární multimediální soubor spouští vícevláknovou aplikaci sestavenou interním nástrojem pro distribuované systémy. V jedné iteraci cyklu provádí množinu operací v pseudonáhodném pořadí s výstupy a vstupy uživatelských dat primitivních datových typů. Bezdotykové rozhraní interaguje na uživatele transakčními procesy, explicitně těžbou měny.


Samosprávný subjekt 23. divadelní divize, dále jen Divize, ustavuje společným usnesením valné shromáždění. Delegáti dílčí schůze vysloví podmínky institucí v moci a jednání těchto a vykonají svá zmocnění pro chod společnosti. Společníci disponují omezeným právem hlasování o rozsahu úspěchu podkladů a příslušných verdiktů v lhůtě trvání schůze.


Buďme množina L1 nad eukleidovským prostorem dimenze 3 taková, že surjektivní zobrazení A z množiny L1 na množinu L2 je epimorfní. Soustavu nelineárních rovnic nad tělesem 23DD, kde (L2, +, ·), lze řešit eliminační metodou pouze v oboru komplexních čísel ryze imaginárních. Báze množiny L1 je taková báze B, o které platí, že L1 je lineárně závislá na B, nebo existuje takové x ∈ L1, y ∈ B, které tvoří průnik.


Cílem prováděného behaviorálního experimentu na tlupě primátů v kontrolovaném prostředí je klasifikace jejich výrazového spektra. Shromážděná etologických data sledují především teritoriální konflikty, pohlavní výběr a vábení samice, potažmo samce a schopnost adaptace imitovaným, naučeným chováním. Ihned po skončení budou jedinci vypuštěni zpět do volné přírody.


Funkcionalistická složka mladé české avantgardy dekonstruuje vlastní objekt v galerii centrované do hlavního města. Smysluplné příběhové oblouky reprezentují život a jeho pomíjivost, a uceleny v arkádě vystavěné postmoderním slohem pak v užším pojetí nechávají tušit estetický i ideový aspekt. Prostor mezi štukaturami je vyplněn kyčovitými zrcadly, jež dominují dobové společnosti.


Takže oni si dostanou naše dotace, ne dotace Evropského Svazu!!!!, a za ty naše peníze si dělají z lidí srandu???? proč jim to neplatí Soroš?? no víme, jak to je.. Takže to je to zase další sluníčkářská propaganda lepšolidí, věčných studentů z Prahy, takže teď máme čas si připomenout, že i když za rudoarmějců se cestovalo jen do jugošky, tak aspoň s tímhle si uměli poradit, to byla vojna..!! Když vidím tuhle verbeš, tak se jen kouknu na svoje dvě vnučky a doufám, že ta jakože inteligence je nikdy nepotká!! to jako za to chtěj ještě peníze????